Štamparija „OFF-SET“ osnovana je 1996. godine, kao preduzeće za grafičku djelatnost, izdavaštvo, trgovinu i usluge. Već duži niz godina jedna je od vodećih štamparija u regionu, posjeduje certifikat za kvalitet TÜV Thüringen Cert ISO 9001:2008 15 100 117485 izdala je preko sedam stotina svojih izdanja, od kojih izdvajamo četiri udžbenika za srednje tehničke škole.    

Prateći svjetski trend, pored ofset štampe proširili smo djelatnost i na digitalnu štampu koja je rentabilna i za male tiraže. Veliku pažnju posvećujemo kvalitetu, tačnosti zadatih rokova i uglavnom držimo korak sa najnovijim dostignućima i tehnikama štampe.

Certifikat za sistem upravljanja - ISO 9001:2008