GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA TERENA ZA IZGRADNJU OBJEKATA: IZVODI IZ ELABORATA I PROJEKATA

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Stević Milan – Godina izdanja: 2016