GLOBALNI MONITOR PODUZETNIŠTVA U BIH: IZVJEŠTAJ O ŽENSKOM PODUZETNIŠTVU U BIH

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Umihanić Bahrija; Arifović Omerović Mirela; Simić Slađana – Godina izdanja: 2012