MEĐUNARODNI TOKOVI KAPITALA KROZ HISTORIJU (geoekonomski i geopolitički aspekti)

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autori: Izet Ibreljić, Senija Nuhanović; Godina izdanja: 2021