MESNEVIJA U STVARANJU NOVOG DRUŠTVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA NOVU EKONOMIJU I NOVI MENADŽMENT

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Hatunić Emin; Mešić Omer; Kravić Edib – Godina izdanja: 2017