MITOHONDRIJALNA DNK I Y HROMOSOM U FILOGENETIČKIM STUDIJAMA HUMANIH POPULACIJA

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Ahmić Adisa; Silajdžić Elma – Godina izdanja: 2014