OSNOVE SOCIOLOGIJE I ZAŠTITE OKOLINE

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autori: Vahida Selimbašić i Abdel Đozić – Godina izdanja: 2012