PODUZETNIŠTVO: USPJEŠNO POKRETANJE NOVIH PODUHVATA

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Barringer Bruce R.; Ireland R. Duane – Godina izdanja: 2010