PRIMJENA EU POVELJE ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA U TUZLANSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Umihanić Bahrija; Kurtić Adil; Simić Slađana – Godina izdanja: 2010