UTJECAJ RAZLIČITIH KONTEKSTA SOCIJALIZACIJE NA RAZVOJ MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE U POSLIJERATNOJ BOSNI I HERCEGOVINI – PREPORUKE ZA MJERE PREVENCIJE I INTERVENCIJA

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Aličić Zvjezdana – Godina izdanja: 2014