ALGORITMI U PORODIČNOJ MEDICINI: OKO 400 ALGORITAMA, PREKO 200 SLIKOVNIH I TABELARNIH PRIKAZA

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Torlaković Murat – Godina izdanja: 2013