HEMODIJALIZA: PRIRUČNIK ZA MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARE

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Mehmedović Nusret; Mešić Enisa – Godina izdanja: 2006