INVESTICIJE, EKONOMSKI RAZVOJ I ZAPOSLENOST

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Kategorija:
Share Product

Autor: Klapić Muharem; Nuhanović Amra; Klapić Hidajet – Godina izdanja: 2013