RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE ZA MENADŽERE: SAVREMENI PRISTUP

Ovaj artikal je isključivo promotivnog karaktera. Štamparija OFF-SET je izdavač, ali ne vrši distribuciju ili prodaju ovih artikala. Za kupovinu ovog izdanja trebate kontaktirati autora.

Share Product

Autor: Kametović Avdo – Godina izdanja: 2011