Štampa i izdavaštvo knjiga

Da bi knjiga ili udžbenik bio objavljen, potrebno je da prethodno budu odštampani na kvalitetan način. Upravo zato štampa knjiga i njen kvalitet igraju ključnu ulogu u tome koliko će jedna ovakva publikacija biti prodata i pročitana.

Štampa knjiga – Priprema za štampanje i prelom

Treba istaći da štampanje knjiga nije lak proces. Zahtijeva strpljenje, vrijeme, ali i prilagođavanje interesima i zahtjevima klijenata/autora.

Da bi jedna knjiga bila kvalitetno odštampana, potrebno je prethodno odraditi dobru pripremu za štampu. Ova faza ima za cilj da osigura da sve ono što je urađeno na kompjuteru ili papiru zaista tako i bude odštampano. Što je priprema za štampanje knjige bolja, to će i klijent biti zadovoljniji.

Potrebno je formatirati i dizajnirati omot knjige

Formatiranje i dizajn omota knjiga je najvažnija faza u procesu štampanja knjiga. Koliko će čitalaca neka knjiga “osvojiti” i kakav će biti njen plasman na tržištu, u velikoj mJeri zavisi, pored kvaliteta sadržaja, i od toga kakve su korice (omot) knjige.

Prvi utisak kupca zavisi od estetike knjige i dizajna omota. Format i dizajn korica knjige mora da zadovolji minimalno tri uslova:

  • Mora se prenijeti odgovarajući tekst i sadržaj
  • Stil mora biti prilagođen potrebama publike
  • Mora posjedovati vizuelno atraktivan izgled

Svrha dizajna korica jeste da ova tri uslova objedini u skladnu cjelinu kako bi u što većoj mjeri privukao pažnju čitalaca.

Cijena štampanja

Za izradu kalkulacije, potrebni su slijedeći podaci:

  • Količina ili tiraž – što je veći tiraž to je cijena po jedinici/kom niža
  • Obim ili broj strana
  • Vrsta papira za unutrašnje stranice
  • U koliko boja se štampaju stranice?
  • Vrsta papira za koricu
  • Koji povez želite?
  • Imate li gotovu pripremu?

Za sve dodatne informacije možete nas posjetiti u Tuzli, naselje Mandići ili jednostavno poslati upit na e-mail info@off-set.ba

Comments are closed.